استخدام

دعوت به همکاری دائمی باشرکت بیمه به تعدادی خانم وآقا باحداقل مدرک تحصیلی دیپلم نیازمندیم مزایا: امنیت شغلی، درآمدعالی ،بیمه درمانی، وام شرایط: حداقل سن ۲۲وحداکثر۴۵،پایان خدمت برای آقایان، نداشتن سوءپیشینه ۰۹۱۸۲۱۱۱۱۸۳

ادامه نوشته »

به یک کارگر ساده جهت کار در عمده فروشی مواد غذایی نیازمندیم حقوق ثابت +انعام شماره تماس ۰۹۳۵۳۵۹۶۰۲۱ ۳۷۲۳۸۸۸۳

ادامه نوشته »

به یک منشی خانم نیازمندیم محدوده آریاشهر،فدک، بسیج دفترایزوگام دلیجان ۰۹۹۲۱۸۸۵۵۲۵

ادامه نوشته »

گروه مهندس معوایی جهت تکمیل کادر بازرگانی و فروش خود در شهر کرمانشاه از دو نفر خانم با شرایط ذیل و مصاحبه دعوت به همکاری می نماید : ** بازرگانی لیسانس یا فوق لیسانس ۱  نفر با حداقل سه سال سابقه کار مسلط به زبان انگلیسی و مهارت های هفت گانه ** فروش لیسانس یا فوق لیسانس ۱ نفر با حداقل سه …

ادامه نوشته »

درمانگاه حضرت قائم جهت تکمیل کادر خود به چند پرستار و یا بهیار خانم شاغل یا بازنشسته نیازمند است نشانی: مسکن، ایستگاه عدالت ۰۹۰۳۲۱۷۲۳۵۲

ادامه نوشته »

گروه مهندس معوایی جهت تکمیل کادر بازرگانی و فروش خود در شهر کرمانشاه از دو نفر خانم با شرایط ذیل و مصاحبه دعوت به همکاری می نماید : ** بازرگانی لیسانس یا فوق لیسانس ۱  نفر با حداقل سه سال سابقه کار مسلط به زبان انگلیسی و مهارت های هفت گانه ** فروش لیسانس یا فوق لیسانس ۱ نفر با حداقل سه …

ادامه نوشته »

یک شرکت پخش معتبر برای تکمیل کادر خود در شهر کرمانشاه از میان جوانان مستعد و پر انرژی کارمند فروش ) بازاریاب ( استخدام می نماید. شرایط مورد نیاز : * داشتن دیپلم یا باالتر * دارای روابط عمومی قوی * عالقمند به کار تیمی و سخت کوش * دارا بودن کارت پایان خدمت * دارا بودن گواهینامه رانندگی * …

ادامه نوشته »

یک شرکت پخش معتبر برای تکمیل کادر خود در استان کرمانشاه سرپرست فروش استخدام می نماید. شرایط مورد نیاز : ۱ -دارای حداقل دو سال سابقه مدیریت ۲ -مسلط به فرآیند های فروش ۳ -خالق در زمینه مدیریت و بازاریابی ۴ -توانمند در تعیین سیاست و خط و مشی در حوزه نفوذ در بازار و دارای پشتکار ۵ -تسلط به …

ادامه نوشته »

به یک خانم دارای مدرک لیسانس فنی وآشنا به کامپیوترجهت کار در یک شرکت نیازمندیم. ساعت تماس١٠ الی ١٢ ظهر شماره تماس ۰۹۳۸۲۴۵۷۱۵۰

ادامه نوشته »

چلوکبابی پونک به افراد ذیل نیازمند است *مدیریت فروش و بازاریاب یک نفر * پیک موتوری با مدرک دو نفر ۰۹۰۲۱۳۱۲۵۸۸

ادامه نوشته »