بایگانی روزانه: بهمن ۳۰, ۱۳۹۸

گروه مهندس معوایی جهت تکمیل کادر بازرگانی و فروش خود در شهر کرمانشاه از دو نفر خانم با شرایط ذیل و مصاحبه دعوت به همکاری می نماید : ** بازرگانی لیسانس یا فوق لیسانس ۱  نفر با حداقل سه سال سابقه کار مسلط به زبان انگلیسی و مهارت های هفت گانه ** فروش لیسانس یا فوق لیسانس ۱ نفر با حداقل سه …

ادامه نوشته »

یک شرکت پخش معتبر برای تکمیل کادر خود در شهر کرمانشاه از میان جوانان مستعد و پر انرژی کارمند فروش ) بازاریاب ( استخدام می نماید. شرایط مورد نیاز : * داشتن دیپلم یا باالتر * دارای روابط عمومی قوی * عالقمند به کار تیمی و سخت کوش * دارا بودن کارت پایان خدمت * دارا بودن گواهینامه رانندگی * …

ادامه نوشته »

یک شرکت پخش معتبر برای تکمیل کادر خود در استان کرمانشاه سرپرست فروش استخدام می نماید. شرایط مورد نیاز : ۱ -دارای حداقل دو سال سابقه مدیریت ۲ -مسلط به فرآیند های فروش ۳ -خالق در زمینه مدیریت و بازاریابی ۴ -توانمند در تعیین سیاست و خط و مشی در حوزه نفوذ در بازار و دارای پشتکار ۵ -تسلط به …

ادامه نوشته »

به یک خانم دارای مدرک لیسانس فنی وآشنا به کامپیوترجهت کار در یک شرکت نیازمندیم. ساعت تماس١٠ الی ١٢ ظهر شماره تماس ۰۹۳۸۲۴۵۷۱۵۰

ادامه نوشته »

چلوکبابی پونک به افراد ذیل نیازمند است *مدیریت فروش و بازاریاب یک نفر * پیک موتوری با مدرک دو نفر ۰۹۰۲۱۳۱۲۵۸۸

ادامه نوشته »

دعوت به همکاری دائمی باشرکت بیمه به تعدادی خانم وآقا باحداقل مدرک تحصیلی دیپلم نیازمندیم مزایا: امنیت شغلی، درآمدعالی ،بیمه درمانی، وام شرایط: حداقل سن ۲۲وحداکثر۴۵،پایان خدمت برای آقایان، نداشتن سوءپیشینه ۰۹۱۸۲۱۱۱۱۸۳

ادامه نوشته »

یک کارخانه معتبر محصوالت غذایی منجمد قصد دارد جهت راه اندازی سایت خود در استان کرمانشاه از واجدین شرایط و بومیان منطقه افراد ذیل را به همکاری دعوت نماید. ۱ -مدیر فروش آشنا به به محصوالت انجمادی آقا – خانم یک نفر ۲ -سرپرست آشنا با محصوالت انجمادی آقا – خانم ۲ نفر ۳ -ویزیتور حضوری آقا – خانم ۵ …

ادامه نوشته »

گروه مهندس معوایی جهت تکمیل کادر بازرگانی و فروش خود در شهر کرمانشاه از دو نفر خانم با شرایط ذیل و مصاحبه دعوت به همکاری می نماید : ** بازرگانی لیسانس یا فوق لیسانس ۱  نفر با حداقل سه سال سابقه کار مسلط به زبان انگلیسی و مهارت های هفت گانه ** فروش لیسانس یا فوق لیسانس ۱ نفر با حداقل سه …

ادامه نوشته »

شرکت پخش بهداشتی و تحریر النتو جهت انجام امور دفتری، مالی و چیدمان شرکت نیروی خانم میپذیرد. ماه اول آموزش کامل امور انجام میگیرد. محدوده فعالیت الهیه شهرک چقامیرزا فاز۲ ساعات تماس ۱۰ صبح تا ۵ عصر ۰۹۱۸۴۷۶۹۹۳۲

ادامه نوشته »

به یک کارگر آقا جهت کار در عمده فروشی مواد غذایی نیازمندیم ساعت کار ۸صبح تا ۷غروب حقوق ثابت +انعام ۳۷۲۳۸۸۸۳و۰۹۳۵۳۵۹۶۰۲۱ ساعت تماس ۹صبح تا ۷غروب

ادامه نوشته »