فروش زمین ، مغازه و کارخانه

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت پلیس+۱۰وپیشخوان قضائی مکانی به مساحت ۴۰۰ متر مربع واقع در خیابان مدرس جهت اجاره ویا همکاری به دفاتر محترم قابل تفکیک برای هر دفتر به صورت مجزا یا کلیه دفاتر به صورت همزمان واگذار می گردد دزفولی زاده: ۰۹۱۲۱۰۰۷۲۴

ادامه نوشته »

یک قطعه زمین کشاورزی بسیار مرغوب به مساحت ۴/۵ هکتار دارای چاه عمیق حفر شده ، آماده به کار به عمق ۱۱۰ متر ، مثلثی با بر بیش از ۱۰۰ متر ، سند دار واقع در بر جاده سراب نیلوفر روستای چقاقاسم بفروش می رسد قیمت توافقی اسدی : ۰۹۰۲۸۷۴۱۳۴۲

ادامه نوشته »

یک قطعه زمین کشاورزی بسیار مرغوب به مساحت ۴/۵ هکتار دارای چاه عمیق حفر شده ، آماده به کار به عمق ۱۱۰ متر ، مثلثی با بر بیش از ۱۰۰ متر ، سند دار واقع در بر جاده سراب نیلوفر روستای چقاقاسم بفروش می رسد قیمت توافقی اسدی : ۰۹۰۲۸۷۴۱۳۴۲

ادامه نوشته »

ک واحد ساختمان آموزشی به مساحت حدودا ۴۰۰ متر و اعیان حدودا ۴۰۰ متر )دبیرستان علوی سابق( واقع در خیابان کسری کوچه سالمی کوچه وحید پالک ۱۵ با قیمت توافقی به فروش می رسد متقاضیان و خریداران محترم در صورت تمایل می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۲۷۱۲۷۰ فخرالدین زمانی علوی تماس حاصل نمایند

ادامه نوشته »

یک واحد آموزشی واقع در گذرنامه ، مقابل میدان بهزیستی بر خیابان پالک ۳۵ دبیرستان غیر دولتی ساعی به مساحت ۵۲۰ متر مربع جهت انجام امور آموزشی با قیمت مناسب آماده فروش است ۳۸۳۶۳۹۳۲

ادامه نوشته »